Udstillingen:                                                 "De første indvandrere"

Jægerstenalder Model -  Hunter Stone    Age Model -  Jägersteinzeit Modell -    1:87  /   2016

Udstillingen:                                                    "De første indvandrere"

 

Bondestenalder Model - Stone Age model

Bauernsteinzeit Modell -      

1:87   / 2017

Udstillingen:                                                 "Fri os fra det onde"

Middelalder Model - Middle aged model -

Mittelalter Modell

1:72   / 2017

.

Stenalder ikon

Bondestenalder ikon

Middelalder ikon


     

Udstillingen:                                                 "På Djengis Khans stepper"

Mongolske hyrder model - Mongolian shepherd model - Mongolische Hirten Modell                                                         1:87  /   2018

UNESCO                                              Skolemodel

Mongolsk ger model - Mongolian ger model - Mongolische Ger Modell

1:22 / 2018

Udstillingen:                                                "På vej mod katastrofen - Pompeji"

Pompeji model - Pompeji Modell

1:72  / 2019
  .  
Mongol ikon Ger ikon Pompeji model

Udstillingen:                                  

Neandertaler – I mammutjægernes land

Neandertalermodel - Neanderthal model-Neandertaler-Modell                                    1:72  / 2020

Udstillingen:                                  

Neandertaler – I mammutjægernes land

Neandertalermodel - Neanderthal model-Neandertaler-Modell                                    1:72  / 2020

Udstillingen:                                  

Neandertaler – I mammutjægernes land

Neandertalermodel - Neanderthal model-Neandertaler-Modell                                    1:72  / 2020

     

                                    

 

Foreningen Havnens venner

 

Mariager Havnekran

Mariager Port Crane

Mariager Hafenkran

1:87 / 2015

    Kran ikon

Kontakt:+45 52 55 06 04      Mail: