Blishøne

Store skarer kommer her for at overvintre. De kommer fra søer og moser inde i landet. Især når frosten sætter ind og søerne fryser til, kan man se vældige flokke.

Blishønsene dykker på lavt vand efter vandplanter, som de piller ren for snegle og små vanddyr. Tit ser man unge sølvmåger kredse over flokkene. De prøver at stjæle det bytte, som blishønsene møjsommeligt har fanget på bunden af fjorden.

.Tilbage