Gravand

Gravanden er en af vore største ænder. Den kommer til Mariager – området i marts fra sit vinterkvarter, som ligger i den tyske del af vadehavet. Enkelte par overvintrer dog ved den yderste del af Mariager Fjord.

Efter udparringen holder et gravandepar ca. 500 m kyststrækning, hvor de lever af snegle, muslinger og krebsdyr. Som redested vælges et hulrum, f.eks. en gammel rævegrav, et hul i et stendige eller lignende. Reden kan ligge langt inde i skoven.

Ungerne klækkes i juni – juli og kan derefter ses tæt ved stranden. I august forlader gravanden os igen.

Tilbage