Hvinand

Der kan ligge flokke med op til 50 ænder her på fjorden ved vintertid. De hvide glimt i flokken er andrikkerne (hannerne). Derude ligger ænderne og dykker efter muslinger og snegle. Hvinænderne er gæster fra Nordskandinavien og Nordrusland.

Navnet hvinand kommer af den hvinende lyd, som høres fra andens vinger, når den flyver.

 

Tilbage