Knopsvane

Om sommeren har knopsvanerne opholdt sig på søerne inde i landet. I september måned kommer de parvis eller i mindre flokke til Mariager Fjord, hvor de samler sig i større flokke og overvintrer.

Svanerne ses mest på de lavvandede områder, hvor de finder deres føde, som består af   vandplanter, f.eks. ålegræs og søsalat. De gråbrune svaner i flokkene er ungfugle. De vil selv danne par, når de er 3 år gamle.

Mariager Fjord og Limfjorden er de to vigtigste overvintringssteder for knopsvaner i Jylland.

Tilbage