Wald & Umwelt

Samen Outdoor Andere Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
topp

Wald & Umwelt


 
www.natur-vejleder.dk "En Naturvejleder er den der ude i naturen - ofte iført grønne gummistøvler - går forrest for en større blandet flok - "Det eneste der er fælles for naturvejledere i Danmark, er at de har gennemgået Skov- og Naturstyrelsens efteruddannelse som Naturvejledere og derved erhvervet sig ret til at bruge Uglen som "varemærke". Læs mere på…..
 
www.friluftsraadet.dk Friluftsrådet er en paraplyorganisation for 94 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådet varetager både organisationernes og enkeltpersoners interesser og forsøger gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde at støtte og fremme mulighederne for friluftsliv.
 
www.skovskolen.dk Skovskolen. Uddannelsescenter for skov og landskab.
 
www.sns.dk Skov- og Naturstyrelsen. Styrelsen for Danmarks skove, natur og kulturmiljø.
 
www.skovforeningen.dk Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. Skovforeningen arbejder for at fremme dansk skovbrugs erhvervsmæssige og faglige interesser - og for at fremme et skovbrug der samtidig kan bevare skovenes naturværdier.
 
 

topp

Samen


 
www.sapmi.se Samernas Rigsförbund. "Man har inte hört, att lapparna skulle ha kommit hit någonstans ifrån. Lappen har varit en urgammal invånare överallt här i Lappland, och då lappen fordom bodde här vid havskusten, då fanns det inte enda annan inbyggare vid havskusten, och då var det lapparna gott att vara. Och lapparna ska också fordom bott överallt på den svenska sidan. Då fanns det inte bönder någonstädes; lapparna visste inte av, att det fanns andra människor än de själva".
 
www.sametinget.se Det svenske sameting Ett demokratiskt organ för ökat samiskt själbetämmande.
 
www.samiskhs.no Den samiske højskole i Kautokeino, Nordnorge.
 
www.itv.se/boreale/gaaltije.html Sydsamisk kulturcentrum.Våra fjäll är våra. Där har vi vuxit upp, bott, verkat och gått ur tiden. Spår och lämningar är svåra att finna. Men vi var där. Vi finns där. 
 
www.koas.no Karasjok oplevelser. Arrangør av samiske aktiviteter og opplevelser.
 
www.ajtte.com Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk är ett av Sveriges nyaste museer. Ájtte är specialmuseum för fjäll-kedjans natur och kultur, huvudmuseum för den samiska kulturen och ett informationscentrum för fjällturisten.
 
 

topp

Outdoor


 
 
www.megin.dk Hjemmeside til MEGIN sejljollen som vi bruger på naturskolen.
 
 

toppen

Andere Links


 
www.natmus.dk Nationalmuseets hjemmeside.
 
www.geografforlaget.dk Forlag for geografi, natur/teknik og miljø.
   
www.melbar.de Middelalderudstyr: 
Blankwaffen, Schwerter, Rüstungen, Bögen, Zubehör, Gewandungen, Schreibzeug, Lederwaren, Kunst und Gebrauchsgegenstände, Waffenschmied, Waffenhändler, Bogner, Krämer, Gurtler und Scheidner, Larp, Fantasy
   
   

   


Fjordens Naturskole
ved
Susanne og Reiner Merke
Falslev Hedevej 2
9550 Mariager

Tlf.: 98 58 31 32

E-mail: post@fjordens-naturskole.dk